INFORMARE
privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Incepand cu data de 25 mai 2018 se aplica direct in toate statele membre ale Uniunii Europene, Regulamentul UE 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), cunoscut si sub denumirea de GDPR (General Data Protection Regulation).

Regulamentul UE 679/2016, in conformitate cu dispozitiile art. 2 alin.(1) din acesta, se aplica prelucrarii datelor cu caracter personal, efectuata total sau partial prin mijloace automatizate, precum si prelucrarii prin alte mijloace decat cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidenta a datelor sau care sunt destinate sa faca parte dintr-un sistem de evidenta a datelor.

INTERTOUR VOYAGE SRL, cu sediul in Str. Eforiei , nr 8, Bucuresti, tel: 0727727259, e-mail: office@intertour.ro este operator de date cu caracter personal, in intelesul GDPR (Operator) si in aceasta calitate, colectam si prelucram date cu caracter personal de la mai multe categorii de persoane vizate.

Prin aceasta informare, raspunzand principiului informarii persoanei vizate reglementat de GDPR, explicam modul in care prelucram datele cu caracter personal ale persoanelor fizice cu care interactionam.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

„Datele personale” inseamna orice informatie sau informatii care va pot identifica direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. Aceasta inseamna ca datele personale includ o sfera larga de date, de la nume, adresa, pana la date precum adesa de e-mail, numar de telefon, varsta, sex, data nasterii, fotografii de profil, preferinte personale, informatii financiare, adresa IP, module cookie.

„Prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRAM

In functie de serviciile oferite in concret in beneficiul dumneavoastra sau de modalitatea de relationare cu dumneavoastra, pot fi prelucrate urmatoarele date cu caracter personal:

 • Informatii de identificare si contact, cum ar fi numele, adresa postala, inclusiv adresa de domiciliu, numarulde telefon, numarul de fax, adresa de e-mail, adresa IP;
 • Informatii suplimentare prelucrate in contextul unui raport contractual sau care au comunicate in mod voluntar de catre dumneavoastra, cum ar: fi instructiuni acordate, plati efectuate, orice alte informatii privind rezervari sau accesarea unor oferte, precum si CNP, data nasterii/varsta, date despre card;
 • In contextul serviciilor prestate putem, de asemenea, colecta si prelucra categorii speciale de date cu caracter personal, cum ar fi: date privind apartenenta la un sindicat, date de sanatate etc.;
 • Detalii ale vizitelor dumneavoastra la birourile noastre sau orice alte detalii cu privire la modul in care interactionati cu noi;
 • Datele rezultate din navigarea dvs. pe pagina noastra de internet colectate prin intermediul cookie-urilor si a tehnologiilor similare.

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

Manifestam un respect deosebit pentru protectia datelor, confidentialitatea, securitatea si conformarea cu legislatia privind protectia datelor cu caracter personal si a vietii private si a principiilor legale privind prelucrarea datelor si de aceea luam toate masurile necesare pentru a va asigura ca datele dumneavoastra:

a) sunt prelucrate in mod legal, echitabil si transparent fata de dumneavoastra;

b) sunt colectate in scopuri determinate, explicite si legitime si nu sunt prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri;

c) sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile in care sunt prelucrate;

d) sunt corecte si actualizate;

e) sunt pastrate intr-o forma care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decat este necesar in raport cu scopul prelucrarii;

f) sunt stocate pe o durata limitata necesara indeplinirii scoprilor in care sunt prelucrate;

g) sunt prelucrate intr-o maniera care sa asigure securitatea adecvata a datelor cu caracter personal.

TEMEIUL SI SCOPUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Scopul colectarii si prelucrarii datelor il reprezinta prestarea serviciilor in domeniul nostru de activitate, asa cum acesta este reglementat de legislatia aplicabila, executarea contractelor incheiate, pentru indeplinirea obligatiilor legale care ne incumba sau in interesul nostru legitim, cu luarea in considerare in acest din urma caz, a intereselor, drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei vizate care vor prevala interesului nostru legitim in cazul prelucrarilor in acest scop sau in baza consimtamantului dumneavoastra.
Astfel, prelucram datele cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

 • Oferirea de servicii turistice, servicii de calatorie si/sau servicii asociate acestora, precum rezervarea, intermedierea, ofertarea si/sau comercializarea serviciilor si/sau pachetelor de servicii de calatorie, altor servicii turistice, asigurari, evenimente culturale, servicii de agrement sau calatorii de afaceri;
 • Gestionarea si administrarea relatiei contractuale cu clientii nostri;
 • Respectarea obligatiilor noastre legale (cum ar fi obligatii de raportare catre
  autoritatile fiscale);
 • Gestionarea securitatii si accesului in sediile noastre, gestionarea utilizarii sistemelor IT utilizate de noi (e.g. pagina de internet, platformele de management a datelor, sistemele de comunicatii utilizate), inclusiv prevenirea si detectarea amenintarilor de securitate, a fraudelor sau a altor activitati neautorizate sau malitioase;
 • In scopul respectarii hotararilor judecatoresti si exercitarii si/sau apararii drepturilor si intereselor noastre;
 • Analizarea si imbunatatirea serviciilor si comunicarilor noastre catre dumneavoastra, inclusiv (intrucat avem un interes legitim sa ne imbunatatim in mod continuu serviciile) efectuarea de sondaje in randul clientilor cu privire la nivelul de satisfactie al clientilor cu privire serviciile noastre;
 • Evidenta electronica a clientilor;
 • In orice scop aferent si/sau auxiliar oricarora dintre cele de mai sus, sau in orice alt scop pentru care datele dumneavoastra cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislatiei aplicabile.

De asemenea, pe baza consimtamantului dumneavoastra, va putem transmite diverse comunicari prin canalele pe care le-ati aprobat pentru a va tine la curent cu privire la ultimele oferte in domeniul turistic, anunturi si alte informatii cu privire la serviciile, produsele, evenimentele si proiectele noastre sau alte evenimente promotionale.

Totodata, putem solicita si/sau colecta informatii de la dumneavoastra in mod voluntar cand:

(1) va inregistrati ca utilizator pe site;

(2) participati la diferite concursuri, evenimente sau promotii organizate de noi;

(3) trimiteti intrebari sau comentarii prin e-mail;

(4) ne trimiteti CV;

(5) completati chestionare/evaluari online.

Prin urmare, prelucrarea datelor cu caracter personal are la baza urmatoarele temeiuri:

art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR – in scopul incheierii si executarii contractelor pentru prestarea serviciilor noastre; art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR – pentru indeplinirea unor obligatii legale care ne revin in virtutea activitatilor si serviciilor pe care le prestam in domeniul turismului, precum si din perspectiva cerintelor contabile si fiscale, facturare, intocmire si tinere evidente contabile si situatii financiare, cerinte de raportari catre autoritati si controale; art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR – in vederea satisfacerii unor interese legitime, conform celor sus-aratate si inclusiv pentru:

 • -prevenirea, detectarea si investigarea infractiunilor, inclusiv frauda si spalarea de bani sau finantarea actelor de terorism, precum si analizarea si gestionarea riscurilor comerciale;
 • -gestionarea si pregatirea rapoartelor in scopuri interne, solicitarea de feedback sau participarea la sondaje, precum si efectuarea de cercetari si/sau analize in scopuri statistice sau in alte scopuri, astfel incat sa ne putem stabili serviciile, sa intelegem comportamentul clientilor, preferintele si tendintele pietei si sa putem revizui, dezvolta si imbunatati calitatea produselor si a serviciilor noastre. art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR – in baza consimtamantului dumneavoastra exprimat in conformitate cu prevederile legale, in cazurile sus-aratate.

Atunci cand prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra, aveti dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. Astfel, puteti modifica sau retrage consimtamantul in orice moment si vom actiona imediat in consecinta, cu exceptia cazului in care exista un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

PASTRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Avem obligatia de a administra in conditii de confidentialitate si siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati.

Datele personale vor fi pastrate atat timp cat este necesar pentru scopurile prelucrarii ori pe perioada de timp prevazuta de legislatia aplicabila pentru fiecare tip de prelucrare in parte.

Manifestam un respect deosebit pentru protectia datelor, confidentialitatea, securitatea si conformarea cu legislatia privind protectia datelor cu caracter personal si a vietii private si de aceea vom prelucra datele cu caracter personal numai in scopurile specificate si in virtutea temeiurilor legale.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate in mod legal, echitabil si transparent, in scopuri determinate, explicite si legitime, adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate si ne asiguram ca datele prelucrate sunt exacte si actualizate cand este cazul.

Prelucrarea se face intr-o maniera care sa asigure confidentialitatea si securitatea adecvata a acestora prin intermediul unor masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare implementate in acest sens.

DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CATRE TERTI

Datele cu caracter personal pot fi divulgate, dupa caz, catre:

a) autoritati si institutii publice fata de care avem obligatia de a face raportari, decontari, precum autoritati si institutii publice, autoritati fiscale;

b) parteneri cu care colaboram si/sau terti furnizori de servicii ai Operatorului, implicati in mod direct / indirect in procesul de asigurare a serviciilor prestate in beneficiul dumneavoastra, respectiv alti prestatori de servicii turistice cu care colaboram pentru furnizarea serviciilor, furnizori de servicii de asigurare etc;

c) prestatori implicati in procesul de gestionare a monitorizarii si securizarii datelor, persoanelor si a bunurilor.

TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL INTR-O TARA TERTA SAU O ORGANIZATIE INTERNATIONALA

Putem sa transferam datele dumneavoastra cu caracter personal in state ce fac parte din Spatiul Economic European sau in state care au fost recunoscute de Comisia Europeana ca asigurand un nivel adecvat de protectie a datelor cu caracter personal, daca acest transfer este necesar pentru prelucrarea conform scopurile permise descrise mai sus.

In situatii exceptionale, daca este necesar asigurarii serviciilor noastre pentru scopurile prelucrarii, putem transfera datele dumneavoastra cu caracter personal in state terte care nu au fost recunoscute de Comisia Europeana ca asigurand un nivel adecvat de protectie. Ne vom asigura ca astfel de transferuri internationale sunt efectuate sub rezerva unor masuri de protectie adecvate (cum ar fi, in baza unor Clauze Contractuale Standard aprobate de Comisia Europeana), asa cum se impune prin Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679 sau prin alte dispozitii legale aplicabile.

ACTUALIZAREA DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL

In cazul in care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat sufera modificari, spre exemplu daca va schimbati prenumele, numele sau adresa de e-mail sau daca doriti sa anulati orice fel de cerere adresata noua, sau daca luati cunostinta de faptul ca detinem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastra, va rugam sa ne contactati.

Nu vom fi raspunzatori pentru nicio pierdere decurgand din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care dumneavoastra ni le furnizati.

PERIOADA STOCARII DATELOR

Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi pastrate pentru perioade de tip apreciate ca fiind rezonabile in conformitate cu scopurile indicate anterior.

Pastram datele dumneavoastra numai pentru perioada necesara pentru atingerea scopului pentru care detinem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastra sau pentru a ne indeplini obligatiile impuse de lege.

Vom inceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci cand nu mai sunt necesare in mod rezonabil in raport de scopurile prelucrarii, ori atunci cand va retrageti consimtamantul (daca este cazul) si:

 • nu mai exista motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea in continuare a datelor (inclusiv obligatia noastra legala de a continua sa stocheze datele respective) si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau;
 • daca nu ne mai sunt necesare in vederea constatarii, exercitarii sau apararii unui drept in instanta.

DREPTURILE PE CARE LE AVETI IN CEEA CE PRIVESTE DATELE DUMNEAVOASTRA PERSONALE

Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine din partea operatorului o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care o privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatiile prevazute de lege.

Dreptul de rectificare a datelor: dreptul de a obtine de la operator, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc.

Dreptul la stergerea datelor: dreptul de a obtine din partea operatorului stergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fara intarzieri nejustificate, in conditiile anume prevazute de lege.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii, respectiv dreptul de a obtine din partea operatorului restrictionarea prelucrarii in cazurile anume prevazute de lege.

Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc si pe care le-a furnizat operatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si dreptul de a transmite aceste date altui operator.

Dreptul de opozitie: dreptul de a va opune in orice moment, din motive legate de situatia dumneavoastra particulara, ca datele care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari sau al unei crearii de profiluri, cu exceptia cazurilor in care operatorul demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrarile efectuate pe baza consimtamantului dumneavoastra, in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

Aceste drepturi pot fi exercitate prin transmiterea unei cereri, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, care va cuprinde solicitarile formulate si motivele acestora, catre noi la sediul nostru din Str. Eforiei, nr 8, Bucuresti sau electronic la adresa de e-mail: office@intertour.ro .

Pentru a ne conforma obligatiilor legale de securitate si confidentialitate a datelor ce ne revin, atunci cand va exercitati unul dintre drepturile de care beneficiati in calitate de persoana vizata, este posibil sa va cerem sa va dovediti identitatea, comunicandu-ne copie a documentului de identificare sau orice alte informatii necesare pentru a verifica faptul ca solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante.

Vom lua in considerare orice solicitari sau plangeri pe care le primim si va vom transmite un raspuns cu respectarea termenelor prevazute de lege.

Daca nu sunteti multumit de raspunsul nostru sau considerati ca prelucrarea este facuta cu incalcarea legislatiei aplicabile, aveti dreptul de va formula plangere la autoritatea de supraveghere a datelor din Romania: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in Bucuresti, Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1 e-mail: anspdcp@d ataprotection.ro, tel: 031/8059211.